Mikroiqtisadiyyat Nədir

Mündəricat:

Mikroiqtisadiyyat Nədir
Mikroiqtisadiyyat Nədir

Video: Mikroiqtisadiyyat Nədir

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: 1.1 İqtisadiyyat dərsləri. Mikroiqtisadiyyata giriş(1-ci hissə) (ADAU İsa Şəfiyev) 2023, Yanvar
Anonim

Mikroiqtisadiyyat, fərdlərin bazarda qarşılıqlı əlaqəsi prosesində davranışlarını öyrənən bir elmdir. Bütün bazar sistemi mikroiqtisadiyyat prinsipləri üzərində qurulmuşdur ki, bu da bazar iştirakçılarını tələb və təklif tərəfdən səciyyələndirməyə imkan verir.

Mikroiqtisadiyyat nədir
Mikroiqtisadiyyat nədir

Təlimat

Addım 1

Mikroiqtisadiyyat çərçivəsində iqtisadi münasibətlərdə iştirak edən ayrı bir fərd və ya ev araşdırılır. Mikroiqtisadiyyat, müəyyən bir fərdin bazarda davranışı üçün mümkün olan bütün motivləri araşdırır ki, bu da onu müəyyən bir məhsulla bağlı bu və ya digər qərarı verməyə məcbur etdi. Fərdin seçimində nə qədər müstəqil olduğunu ortaya qoyur.

Addım 2

Mikroiqtisadiyyat ümumi istehsal fəaliyyəti ilə birləşmiş fərdlər qrupunu nəzərdən keçirir. Nümunə olaraq müəyyən bir fəaliyyət növü həyata keçirən bir müəssisəni göstərmək olar. Bu vəziyyətdə, müəyyən bir müəssisənin işçiləri arasındakı bazar münasibətlərini öyrənən mikroiqtisadiyyat, ayrılıqda işləyən fərdlərin cəmini deyil, bu bazarda davranışını öyrənən müəssisənin özünü nəzərə alır. Və burada istehsal vahid bir bütün kimi görünür.

Addım 3

Mikroiqtisadiyyat nəzəriyyəsi mal və xidmətlər bazarları nəzəriyyəsini də əhatə edir. Bazarlarda münasibətlər istehsalçılar və istehlakçıların iştirakı ilə qurulur, sonuncusu isə fərd rolunu oynayır. Mikroiqtisadiyyat bazar araşdırmasına iki tərəfdən yanaşır. Bazar, bir tərəfdən, müstəqil tələb və təklif ilə ayrılmaz bir sistem kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, bazar tələb və təklifin formalaşmasına təsir göstərən bir-birindən asılı maraqları olan bir-birinə bağlı elementlər (iştirakçılar) sistemi kimi təqdim olunur.

Addım 4

Mikroiqtisadiyyat istehsal amilləri, xammal və ehtiyatlar bazarlarını araşdırır. Mal və xidmətlər bazarlarındakı qiymətlər mikroiqtisadiyyat üçün son dərəcə vacib olduğundan, faktor qiymətlərinin formalaşması prinsipləri ilə eyni zamanda gəlirin amillərə görə bölüşdürülməsi qanunları ilə birbaşa əlaqəli olan istehlakçı gəlirləri yaratması da vacibdir. istehsal.

Addım 5

Fərdi bazarlar nəzəriyyəsini araşdıran makroiqtisadiyyat bununla qlobal nisbətlərin nisbətini təşkil edərək bütövlükdə iqtisadi tarazlığı qiymətləndirir.

Mövzu ilə populyardır